Yönetici Geliştirme Programı Hakkında Genel Bilgi

2564 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın 17 nci maddesinde belirtilen Marka/TURQUALITY® destek programı ve 2564 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” kapsamında yer alan firmalara verilecek hizmetler arasında, firmaların özellikle orta ve üst düzey yöneticilerini bilgilendirmeye yönelik bir eğitim programı düzenlemektedir.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ilgili üniversitelerin koordinasyonuyla gerçekleştirilmektedir. Bu program ile destek kapsamındaki firmalarımızın orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulması, firmalara sağlanacak destek hizmetlerinde projeleri hayata geçirecek takımların kurulmasına katkı sağlanması ve TURQUALITY® marka destek platformu için ihtiyaç duyulan sinerjinin yaratılması hedeflenmektedir. Anılan program katılımcılarının derslerde öğrendiklerini iş pratiğine transfer edebilme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla 4 bireysel ara ödev ve 1 final takım proje uygulaması ile zenginleştirilmiştir.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı 11. Dönem sonuna kadar Koç ve Sabancı Üniversiteleri ile yürütülmüş olup, 12. Dönemde ihale yöntemi ile Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri de programa dâhil edilmiştir. Programın 16. Dönemi de yine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri ile tamamlanmıştır. 17. Dönemde ise hizmet sektörleri de eğitime dahil edilmiş, sektörün ihtiyaçlarına göre yeni dersler düzenlenerek 2564 sayılı karar kapsamında destek alan yararlanıcılar için ayrı bir sınıf oluşturulmuştur.

Program içeriği bu üniversiteler bünyesindeki “Executive MBA” işletme yüksek lisans programları temel alınarak TURQUALITY® programının ihtiyaçları paralelinde oluşturulmuştur.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programına ilişkin masrafların %75'i TİM aracılığıyla Ticaret Bakanlığı tarafından, %25'i ise katılımcı kişi veya bağlı bulundukları firma tarafından karşılanmaktadır.

Yönetici Geliştirme Programı'nın amaçları
 • TURQUALITY® ve Marka Destek Programı platformu için ihtiyaç duyulan sinerjiyi yaratmak,
 • Orta ve üst düzey yöneticiler arasında ortak bir yönetim lisanı oluşturmak,
 • Katılımcıları iş dünyası pratikleri ve akademik konularda en güncel bilgi ile donatmak,
 • Katılımcılara iş süreçlerinde uygulayabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Katılımcılar arasındaki bilgi paylaşımını kuvvetlendirmek,
 • Katılımcılar ve firmalar arası iletişim olanakları yaratmak ve ileriye dönük işbirlikleri için ortam hazırlamak.
Programın genel kapsamı
 • İşletme Yönetiminin ana temaları ve fonksiyonlarına yöneliktir.
 • Markalaşma hedefi ile çalışan TURQUALITY® firmalarının beklentilerine paralel olarak “Pazarlama” alanı ağırlıklıdır.
 • Hem teorik hem uygulamalı dersler içerir.
 • Çeşitli öğrenme araçları içerir (vaka çalışmaları, bilgisayar uygulamaları, ödevler, projeler).
 • Katılımcılardan derslerde gördükleri konuları iş pratiğine transfer edebilme yetkinliklerini geliştirmek ve öğrenmeyi desteklemek amacıyla 4 ara ödev ve 1 final projesi istenir.
 • Cuma ve Cumartesi günleri saat 9:30-17:30 saatleri arasında gerçekleşir (2019-2020 eğitim döneminin ikinci yarısından itibaren pandemi süreci sebebiyle dersler online verilmeye başlanmıştır ve pandemi koşullarına göre durum yeniden şekillendirilebilecektir).
 • Her dönem 25-35 kişilik gruplardan oluşan sınıflarda eğitim gerçekleştirilir.
 • Modüler yapıdadır, 22 hafta - 44 gün (352 saat) devam eder.
Üniversite Teklif Şartları

TURQUALITY® Projesinin öngördüğü kalitede hizmetin sağlanmasını temin etmek üzere; teklif verecek üniversitelerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

 • Uluslararası sıralama listelerinde (US News, Financial Times vb) yer alması,
 • Yönetici geliştirme programları yürütüyor olması,
 • İşletme okullarına verilen uluslararası akreditasyon sertifikalarından en az birine sahip olması,
 • Programda yer alacak eğitimlerin en az %50'sinin üniversitenin kendi kadrolu öğretim üyeleri tarafından sağlanması,
 • Programda ders vermesi öngörülen akademik personelin, yönetici geliştirme programları ve/veya yöneticilere yönelik işletme/yönetim yüksek lisans programlarında eğitim vermiş/veriyor olması.
TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı Seçim Kriterleri
 • Adayın üniversite mezunu olması,
 • Adayın MBA veya İşletme Yüksek Lisans programına katılmamış olması,
 • Adayın yurtdışı markalaşma anlamında firmaya katkı sağlayabilecek bir departmanda çalışıyor olması,
 • Kapsama yeni katılmış veya daha önce bu eğitimden hiç faydalanmamış firmaların öncelikli olması,
 • Bugüne kadarki toplam katılıma bakılarak programdan daha az faydalanmış firmaların öncelikli olması,
 • Firma katılımcıları arasında iletişim anlamında farklılık yaratabilmek adına farklı meslek grupları göz önünde bulundurularak heterojen sınıflar oluşturulmaya çalışılması.

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

TURQUALITY® ve Destekler ile iglili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize abone olabilirsiniz.