Firma Ön İnceleme Çalışması ve Kapsama Alınma
1.  Firma Ön Değerlendirme Seti

Firmaların TURQUALITY web sitesinde yer alan Firma Ön Değerlendirme Setlerini ilgili oldukları sektörün seçilmesi ile doldurulmalı ve Bilişimin Yıldızları Programı Kapsama Alınma Başvuru Belgeleri (EK-BYKapsama1) ile birlikte KEP üzerinden Hizmet İhracatçıları Birliği'ne göndermeleri beklenmektedir.

 

2. Ön İnceleme Çalışması
Başvurusu Kabul edilen şirket için;
 • Vizyonunun,
 • Ürünlerinin/hizmetlerinin,
 • Strateji yönetimi ve kurumsal yetkinliklerinin,
 • Finansal yönetiminin ve performansının,
 • Operasyon yönetiminin,
 • Pazarlama, satış ve marka yönetimi becerilerinin,
 • Yönetişiminin,
 • İnsan kaynakları yönetiminin,
 • Bilgi teknolojileri ve dijitalleşme becerilerinin,
 • Uluslararasılaşma ve unicorn olma potansiyelinin
incelenmesi için Genel Müdürlükçe görevlendirilen bilişim alt sektörlerinde gerekli kriter ve tecrübeyi haiz E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Yönetim Danışmanlığı Şirketi tarafından ön inceleme çalışması yapılır.

Ön incelemenin yapılabilmesini teminen başvuru sahibince 2023 yılında geçerli olmak üzere KDV dahil 118.000 TL görevlendirilen danışmanlık şirketine ödenir. Danışmanlık şirketi ön inceleme çalışma öncesinde başvuru sahibi şirket ile Ön İnceleme Gizlilik Sözleşmesi (EK-BYKapsama2) imzalar. Şirketler, ödeme belgesini KEP üzerinden Hizmet İhracatçıları Birliği'ne iletir.

Söz konusu ödemenin 1 (bir) ay içerisinde yapılmaması halinde başvuru olumsuz sonuçlanmış sayılır ve 6 (altı) ay içerisinde programa yeni başvuru yapılamaz.

Ön incelemenin yapılmasında Genel Müdürlükçe belirlenen Ön İnceleme Raporu Şablonu (EK-BYÖnİncelemeŞablon) esas alınır.

Aşağıda belirtilen kriterlere sahip şirketlere başvuru değerlendirmelerinde ilave puan eklenerek öncelik verilir.
 • Serbest Bölge/İhtisas Serbest Bölgesi'nde yer alan şirketler,
 • TÜBİTAK-Teydeb programını başarılı bir şekilde tamamlayan şirketler,
 • Marka tescil belgesine sahip şirketler,
 • Hizmet/Ürün tescil belgesine sahip şirketler,
 • Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi'ne sahip şirketler,
 • Devlet Malzeme Ofisi Kataloğu'nda ürünü/hizmeti bulunan şirketler.
Ön İnceleme Çalışması kapsamında, görevlendirilen E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Yönetim Danışmanlığı Firması tarafından öncelikle başvuran şirketten inceleme alanlarına ilişkin detaylı bilgi/belge talep edilir ve bu bilgi/belgeler incelendikten sonra şirketin tesislerinde yerinde inceleme çalışması yapılır. Yerinde inceleme çalışmasına E-Turquality Çalışma Komitesi de katılım sağlar. ETurquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Yönetim Danışmanlığı Firması ön inceleme çalışması sonrasında çalışmaya ilişkin gerçekleşme raporunu (EK-BYKapsama4) hazırlar ve KEP üzerinden Genel Müdürlüğe iletir.

Ön İnceleme Çalışmasında şirket için değerlendirme modeli, yurt dışı pazarlamaya ilişkin temel göstergeler ile her sektör için ayrı olarak kurgulanmiş sektörel göstergelerden oluşmaktadir.

Şirket sektöre özgü performans göstergeleri (hizmet ve içerik geliştirme) ile aşağıdaki bölümlerde yer alan sorular bakımından değerendirilmektedir.
 • Stratejik ve Kurumsal Yönetim
 • Finans Yönetimi
 • Operasyon Yönetimi
 • Pazarlama, Satış ve Marka Yönetimi
 • İnovasyon
 • Yönetişim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Bilgi Teknolojileri Yönetimi ve Dijitalleşme

 

3. Ön İnceleme Raporu

Yönetim danışmanlığı şirketi incelemeye ilişkin ödeme tarihinden en geç 2 (iki) ay içerisinde ön inceleme raporunu hazırlar ve KEP üzerinden Genel Müdürlüğe iletir. Ön inceleme raporunun belirtilen sürede ibraz edilmemesi halinde ilgili tarafça gerekçesi ile birlikte değerlendirilmek üzere KEP üzerinden Genel Müdürlüğe başvurulur. Başvurulmaması halinde başvuru olumsuz sonuçlanmış sayılır ve 6 (altı) ay içerisinde programa yeni başvuru yapılamaz.

 

4. Programa Hak Kazanma

Program kapsamına alınan şirketlere, E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) sertifikası verilir ve şirketler E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) logosunu kullanma hakkı kazanır.

 

Kapsama Alınma

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

TURQUALITY® ve Destekler ile iglili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize abone olabilirsiniz.